El CIPFP MISLATA és un centre especialitzat en Formació Professional amb la missió i clara voluntat de servici a la societat compromès amb el seu entorn productiu.

És per això que, recolzant-se en els seus valors, treballa per mantindre un servici de qualitat basat en els principis arreplegats a la seua POLÍTICA DE QUALITAT.

La missió del Centre Integrat Públic de Formació Professional Mislata és atendre la necessitat de les persones d’obtindre una formació permanent al llarg de la vida, potenciant les capacitats d’autonomia i creixement personal, que milloren la seua qualitat de vida.

Ser un centre referent de formació professional integrada, a nivell nacional, que:

 • Complisca amb les expectatives dels seus usuaris i organitzacions col·laboradores.
 • Desenvolupe plenament l’oferta de Formació Professional per a l’ocupació.
 • Siga capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del teixit productiu del seu entorn.
 • Potèncie la innovació i l’emprenedurisme.
 • Compromís per la Qualitat i l’excel·lència.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Tracte pròxim i personalitzat.
 • Inserció laboral mitjançant polítiques actives.
 • Internacionalització.
 • Instal·lacions tècnicament avançades.
 • Treball col·laboratiu.
 • Sistema integral i digitalitzat. Campus virtual.
 • Centre de portes obertes.