CURS 2019/20: INICI DE CURS

La acollida dels alumnes per al  curs 2019/20 es farà el dia 9 de setembre per a tots els grups, pulsa al grup per a vore més detall :

GRUPS LLOC ACOLLIDA

1er presencial

1er semipresencial

2nd semipresencial

SALÓ D’ACTES
2nd presencial AULA
2nd CAE–FCT SALÓ D’ACTES
 IMPORTANT: Als grups de doble torn, heu de comprovar en quin dels dos (A-matí ó B-vesprada) estéu adscrits, Es publicarà al tauler d’anuncis del centre.  Aquesta informació estarà a partir del 5 de setembre de 2019.

 

GRUPS DE 1er  PRESENCIAL

DIA 9 DE SETEMBRE (SALÓ D’ACTES)

 

GRUPS 1er PRESENCIAL 09.00 hr GRUPS DE GRAU MITJÀ TORN MATI  Gestió Administrativa

Sistemes Microinformàtiques i Xarxes (Grup A)

Activitats Comercials

Cures Auxiliars d’infermeria (Grup A)

11.30 hr GRUPS DE GRAU SUPERIOR TORN MATI Administració i Finances

Administració de Sistemes Informàtics

Desenvolupament d’aplicacions Web

Òptica

Laboratori de Diagnòstic Clínic (Grup A)

Guia, Informació i Assistència Turística

16.00 hr

 

GRUPS DE GRAU MITJÀ TORN VESPRADA Sistemes Microinformàtiques i Xarxes (Grup B)

Cures Auxiliars d’infermeria (Grup B)

GRUPS DE GRAU SUPERIOR TORN VESPRADA Laboratori de Diagnòstic Clínic (Grup B)

Comerç Internacional

Gestió de Vendes i Esdeveniments Comercials

Gestió d’allotjaments turístics

Agencies de Viatges i Gestió d’esdeveniments

GRUPS DE 2nd PRESENCIAL

DIA 9 DE SETEMBRE (AULA)

GRUPS 2nd PRESENCIAL 09.00 hr GRUPS DE GRAU  MITJÀ TORN MATI Gestió Administrativa

Sistemes Microinformàtiques i Xarxes (Grup A)

Activitats Comercials

 

11.30 hr

 

GRUPS DE GRAU SUPERIOR TORN MATí Administració i Finances

Administració de Sistemes Informàtics

Desenvolupament d’aplicacions Web

Òptica

Laboratori de Diagnòstic Clínic (Grup A)

Guia, Informació i Assistència Turística

Agencies de Viatges i Gestió d’esdeveniments

16.00 hr

 

GRUPS DE VESPRADA Sistemes Microinformàtiques i Xarxes (Grup B)

Laboratori de Diagnòstic Clínic (Grup B)

Comerç Internacional

Gestió de Vendes i Esdeveniments Comercials

Gestió d’allotjaments turístics

 

GRUPS DE SEMIPRESENCIAL

DIA  9 DE SETEMBRE (SALÓ D’ACTES)

GRUPS 1er SEMIPRESENCIAL 17.00 hr 1 GM. Gestió Administrativa Semipresencial

1 GS. Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma/web Semipresencial

1 GM. Cures Auxiliars d’infermeria Semipresencial

GRUPS 2nd SEMIPRESENCIAL 2 GM. Gestió Administrativa Semipresencial

2 GS. Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma

2nd CAE. NOMÉS FCT

DIA  9 DE SETEMBRE (SALÓ D’ACTES)

13.00 HR GRUPS DE  2nd . TORN MATÍ , VESPRADA I SEMIPRESENCIAL ·         Cures Auxiliars d’infermeria ( FCT)